مانیتور کردن دما و رطوبت خانه

در این پروژه قصد اشتراک تجارب شخصی از مراحل ساخت یک سیستم اندازه‌گیری درلحظه دما و رطوبت با کمک برد توسعه NodeMCU ESP8266 و فریم‌ورک MicroPython را دارم. همچنین برای ذخیره‌سازی اطلاعات از وب‌فریم‌ورک Flask و دیتابیس InfluxDB استفاده شده‌است.

مشاهده مطلب

فوتر سایت

سایدبار کشویی